UWAGA !!! obowiązek zgłoszenia swoich urządzeń chłodniczych

UWAGA !!! obowiązek zgłoszenia swoich urządzeń chłodniczych

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, pragniemy przekazać informację, iż w pierwszej połowie stycznia rząd przyjął rozporządzenia do tzw. ustawy
f-gazowej (z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), dostosowujących przepisy do unijnych.

Do 14 marca br. m.in. przedsiębiorcy, rolnicy i farmaceuci muszą dokonać zgłoszeń swoich urządzeń chłodniczych. W przeciwnym razie grożą im wysokie kary.

Do rejestru trafić mają dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła. Ale tylko tych, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Do sporządzania i prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zobowiązani są operatorzy:

  • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg,
  • urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.

Karty te sporządza się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który dostępny jest w internecie pod adresem:https://dbcro.ichp.pl/

Brak dokonania rejestracji operatora i zgłoszenia Karty Urządzenia bądź Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zagrożony jest karą. Jej wysokość ustalona została od 600 zł do 3.000 zł. Wysokość, w jakiej zostanie ona nałożona, uzależniona jest od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie objętym przepisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, a także od skutków niedopełnienia obowiązków.

* ALLES COOL * CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA WENTYLACJA  JACEK STEMPIN
15.01.2016 r. 

 

WYRÓŻNIENIA

Rzetelni w biznesie to MY... Orły Polskiego Budownictwa Złoty Medal 2012 Państwowa Inspekcja Pracy

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.