Budowa komory mroźniczej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Rozpoczynamy budowę komory mroźniczej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Miło nam poinformować, że dnia 27-02-2014 r. podpisaliśmy Umowę dotyczącą Inwestycji pt. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa komory mroźniczej na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu".

Podczas przetargu nieograniczonego nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą i otrzymała największa liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium Cena oraz termin gwarancji określonego w SIWZ.

Zakres prac jakie mamy do wykonania podczas realizacji inwestycji:

- wykonanie dokumentacji projektowej
- uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową
- przeszkolenie pracowników
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres 3 lat

O dalszych etapach będziemy Państwa informować.

* ALLES COOL * CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA - JACEK STEMPIN
28.02.2014 r. 

 

WYRÓŻNIENIA

Rzetelni w biznesie to MY... Orły Polskiego Budownictwa Złoty Medal 2012 Państwowa Inspekcja Pracy

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.