Kontakt

ALLES COOL
Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin

ul. Wrocławska 13B
63-600 Kępno

(w nawigację prosze 
wpisywać ul. Wrocławska 65)

lokalizacja

tel/fax: 62 78 218 09
Godziny pracy: od 7:00 do 17:00
Hurtownia czynna: od 7:00 do 15:00

 

Właściciel Firmy: Jacek Stempin
tel. 603 789 781
e-mail: jacek.stempin@allescool.com.pl

Dyrektor Naczelny: Tomasz Pisarek
tel. 570 230 762
e-mail: tomasz.pisarek@allescool.com.pl

Kierownik Działu Inwestycji: Daniel Nowak
tel. 697 788 588
e-mail: daniel.nowak@allescool.com.pl

Kierownik Działu Technicznego: Andrzej Tensiorowski
tel. 697 788 488
e-mail: andrzej.tensiorowski@allescool.com.pl

Kierownik działu ofertowego ds. chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji: Marcin Drzazga
tel. 665 816 888
e-mail: marcin.drzazga@allescool.com.pl

Kierownik Robót: Tomasz Morta
tel. 510 998 100
e-mail: tomasz.morta@allescool.com.pl

Kierownik Działu Inwestycji: Michał Małolepszy
tel. 886 837 722
e-mail: michal.malolepszy@allescool.com.pl  

Inżynier Budowy: Arkadiusz Nowak
tel. 502 790 087
e-mail:  
arkadiusz.nowak@allescool.com.pl 

Inżynier Budowy: Karol Krawczyk
tel. 888 966 194
e-mail: karol.krawczyk@allescool.com.pl

Specjalista ds. administracyjno - finansowych: Sylwia Stempin
tel. 885 210 807
e-mail: 
sylwia.stempin@allescool.com.pl

Pracownik administracyjno-biurowy: Klaudia Wawrzyniak
tel. 667 866 888
e-mail:
klaudia.wawrzyniak@allescool.com.pl

Sprzedaż detaliczna / magazynier: Jarosław Górecki
tel. 889 339 620
e-mail:
jaroslaw.gorecki@allescool.com.pl


 

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno oraz ALLES COOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno  lub email: biuro@allescool.com.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

-  dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
-  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
-  usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
  2. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

 

 

WYRÓŻNIENIA

Rzetelni w biznesie to MY... Orły Polskiego Budownictwa Złoty Medal 2012 Państwowa Inspekcja Pracy

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.