Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji - Szpital Inowrocław

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji - Szpital Inowrocław

Miło nam poinformować, że dnia 08.07.2015 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu”. Nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą i otrzymała największa liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium Cena oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 30stu klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Przewidywany termin rozpoczecia inwestycji to 22.07.2015 r.* ALLES COOL * CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA - JACEK STEMPIN
21.07.2015 r.

 

WYRÓŻNIENIA

Rzetelni w biznesie to MY... Orły Polskiego Budownictwa Złoty Medal 2012 Państwowa Inspekcja Pracy

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.